เครื่องแมมโมกราฟฟี่ตรวจเต้านม

แมมโมกราฟฟี่ (Mammography) เป็นเครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้สร้างภาพภายในเนื้อเยื่อของเต้านมโดยใช้รังสีเอ็กซ์ขนาดกำลังต่ำ การตรวจแมมโมกราฟฟี่หรือที่เรียกกันว่า แมมโมแกรม นั้นเป็นการตรวจเพื่อหามะเร็งเต้านมในระยะเริ่มต้น ในขณะที่ยังไม่แสดงอาการ ซึ่งทำให้มีโอกาสรักษาหายขาดมากที่สุด

Digital mammography หรือ Full-filed digital mammogram (FFDM)
เป็นเครื่องตรวจเอ็กซเรย์แมมโมกราฟฟี่ที่ ฟิล์ม ถูกแทนที่ด้วยแผงอิเล็คโทรนิคที่ช่วยในการสร้างภาพบนจอคอมพิวเตอร์ เหมือนกับการแทนที่ฟิล์มในกล้องถ่ายภาพด้วยระบบอิเลคโทรนิค ซึ่งการแทนที่ฟิล์มด้วยระบบอิเลคโทรนิคนี้ทำให้สามารถสร้างภาพที่ชัดเจนขึ้นโดยใช้ปริมาณรังสีลดลง รังสีแพทย์จะแปลผลภาพอิเลคโทรนิคของเต้านมเหล่านี้จากจอคอมพิวเตอร์ และเก็บไว้ใช้เปรียบเทียบในระยะยาวต่อไปได้ การตรวจด้วยวิธีนี้ผู้รับการตรวจจะไม่รู้สึกแตกต่างจากการการตรวจด้วยเครื่องชนิดที่ใช้ฟิล์ม (Conventional film mammogram)ระบบ Computer-aided detection (CAD system)
ใช้ร่วมกับ Digital mammography เพื่อหาบริเวณที่สงสัยว่าอาจจะผิดปกติ ระบบจะช่วย highlight บริเวณเหล่านี้เพื่อให้รังสีแพทย์ทำการแปลผลอย่างระมัดระวังเพิ่มขึ้นในบริเวณเหล่านี้

Breast tomosynthesis
หรืออาจเรียกว่า  Three dimensional (3-D) mammography และ Digital breast tomosynthesis (DBT) เป็นเครื่องที่สร้างภาพเต้านมจากการตรวจเต้านมในหลายมุม และนำภาพเหล่านั้นมารวบรวมขึ้นเป็นภาพเนื้อเยื่อเต้านมในรูปแบบ 3-D ถึงแม่ว่า การตรวจด้วยวิธีนี้จะต้องใช้ปริมารรังสีสูงกว่าการตรวจด้วยเครื่องแมมโมกราฟฟี่ปกติ แต่ปริมาณรังสีไม่เกินกว่าปริมาณที่อนุญาตโดยสำนักงานอาหารและยา (FDA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา มีการศึกษาในกลุ่มประชากรจำนวนมากพบว่าการตรวจคัดกรอง (Screening) ด้วย Breast tomosynthesis เพิ่มอัตราการพบมะเร็งระยะเริ่มต้นและลดการที่ตรวจเพิ่มเติม

รับลงโฆษณาออนไลน์ ในเว็บไซต์

ห้อง Clean room ออกแบบก่อสร้างห้อง Clean Room ให้ลูกค้าหลากหลาย ผู้พัฒนาและบุกเบิกงานสร้าง Cleanroom Class 100, Class 1,000, Class 10,000, Class 100,000บริการให้คำปรึกษาและแก้ปัญหา CAPT มีประสบการณ์สร้าง Cleanroom ให้ลูกค้าหลากหลายแขนงมานานกว่า 15 ปี ทั้งหน่วยงานราชการและเอกชนCAPT เป็นผู้พัฒนาและบุกเบิกงานสร้าง Cleanroom ด้วยทีมงานทั้งไทยและต่างประเทศทั้งเกาหลี ญี่ปุ่น อินเดีย สวีเดน อเมริกา แล้วแต่คุณภาพและความมุ่งหวังของลูกค้า

พื้น Epoxy เป็นหนึ่งในผู้นำและผู้เชี่ยวชาญด้านการให้บริการ ระบบป้องกันไฟฟ้าสถิต, การติดตั้งพื้นเคลือบผิวโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารพานิชย์ เรามุ่งเน้น การวิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อพนักงานและลูกค้าของเรา โดยทางบริษัทยึดถือคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพ​ ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้บริการ พื้น ESD , พื้น Anti Static ,ระบบพื้นป้องกันไฟฟ้าสถิต, พื้นพียู,พื้นอีพ็อกซี่ ,ระบบกันซึม, กันซึมดาดฟ้า , ESD Wax รับติดตั้งพื้นเคลือบผิวโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารพานิชย์

ผู้รับการตรวจต้องเตรียมตัวอย่างไร

1.ควรแจ้งให้แพทย์ผู้ส่งตรวจหรือรังสีแพทย์ทราบถึงอาการหรือสิ่งผิดปกติที่เกิดกับเต้านม ประวัติการผ่าตัด ประวัติการใช้ฮอร์โมน หรือยาคุมกำเนิด
2.ไม่ควรตรวจแมมโมแกรมในช่วงใกล้กับการมีประจำเดือน เพราะเต้านมอาจตึงเจ็บกว่าปกติ ช่วงที่ดีที่สุดคือ 1 สัปดาห์หลังหมดประจำเดือนในวันตรวจ
3.ไม่ควรใช้เครื่องสำอางค์ แป้ง หรือโลชั่น ทาบริเวณเต้านมหรือ ใต้วงแขน เพราะอาจทำให้เหมือนมีจุดผิดปกติในภาพได้
4.ถ้ามีฟิล์มเก่าหรือข้อมูลอิเลคโทรนิคในการตรวจครั้งก่อนซึ่งมักมาในรูป CD ให้นำไปให้รังสีแพทย์ผู้ทำการแปลผลใช้เพื่อการเปรียบเทียบด้วย
5.ไม่ควรเร่งขอผลตรวจ เพื่อรังสีแพทย์จะได้มีเวลาในการแปลผลและเปรียบเทียบ
6.ควรติดตามผลด้วยตนเองเพื่อให้ทราบว่าปกติหรือผิดปกติ การไม่ได้รับผลไม่ได้หมายความว่าผลปกติ

เครื่องตรวจหน้าตาเป็นอย่างไร
เครื่องแมมโมแกรมมีส่วนที่เป็นกล่องสี่เหลี่ยมซึ่งใส่หลอดเอ็กซเรย์ และมีส่วนประกอบที่ช่วยให้รังสีผ่านเฉพาะเต้านมที่ทำการตรวจ เป็นเครื่องที่สร้างมาเพื่อใช้ตรวจเฉพาะเต้านมเท่านั้น โดยจะมีแผ่นรองรับเต้านมและกดเนื้อเต้านมในมุมต่างๆเพื่อการถ่ายภาพ การตรวจ Breast tomosynthesis  ต้องใช้เครื่อง Digital mammography เท่านั้น แต่ไม่ใช่ทุกเครื่อง Digital mammography จะสามารถตรวจด้วยวิธี tomosynthesis ได้

ปลูกผมที่ไหนดี คลินิกศัลยกรรมปลูกผม ปลูกผมถาวร ปลูกผม FUE ไร้รอยแผล ไม่ต้องผ่าตัด ไม่ต้องตัดผม รักษาผมบาง รักษาหัวล้าน ราคา ปลูกผมเริ่มต้นที่ 25,000 บาท โดยนายแพทย์ ณัทธร นฤปเวศม์ (หมอท็อป) ผู้มีประสบการณ์ด้านการย้ายเซลล์รากผม (FUE) มากกว่า 10 ปี หรือมากกว่า 2,500 ราย ได้รับเกียรติเชิญเป็นแพทย์วิทยากรเพียงท่านเดียวในประเทศไทย งานประชุมสมาคมศัลยกรรมความงามแห่งประเทศญี่ปุ่น

Gender reassignment surgery Estetica Thailandia offers free medical concierge service EXCLUSIVELY FOR TRANSGENDERS wanting gender change surgery. We are a liaison between patient and surgeon to facilitate the sex change trip prior to patient’s arrival until patient’s departure. We offer advice, support, document liaison and travel arrangement free. Patients only pay the fee due to the selected hospital.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Smrtthailand - หมวดหมู่ทางการแพทย์ - ดูแลสุภาพ

สนใจติดต่อโฆษณา support@geniusgraphic.com

@2022 smrtthailand.com